Hai nút like share trên facebook rất phổ biến đối với các blog hoặc trang tin tức, vì nó đơn giản và đẹp, chỉ vậy thôi nên hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo 2 nút like share trên facebook chỉ trong 1 nốt nhạc nhé

Bây giờ mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn

Tạo 2 nút like share trên facebook

Bỏ code bên dưới vào function.php

add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_quantity', 'isures_likeshare_btn_func' );

function isures_likeshare_btn_func() {

echo '<div class="isures-btn--like_wrap">';

echo '<div class="fb-like" data-href="' . get_permalink() . '" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-share="true"></div>';

echo '</div>';
}

Ở trên mình sử dụng hook woocommerce_before_add_to_cart_quantity nên vị trí hiển thị của 2 nút này sẽ nằm trước quantity add to cart button.

Nếu mọi người không thích có thể tạo thành shortcode = cách thay thế dòng 1 ở trên bằng

add_shortcode( 'isures_likeshare', 'isures_likeshare_btn_func' );

và sử dụng shortcode [isures_likeshare] đặt ở nơi nào bạn muốn.

Ngoài ra có thể tham khảo các hook khác tại trang chi tiết sản phẩm ở đây

Chèn code dưới vào function.php

add_action( 'wp_footer', 'isures_likeshare_reg_script', 9999 );

function isures_likeshare_reg_script() {

if ( is_product() ) {

echo '<div id="fb-root"></div><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0"></script>';

}
}

Như vậy là đã tạo xong 2 nút, Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *